Andra organisationer

Andra organisationer

I Sverige och internationellt finns det en mängd olika organisationer som arbetar med eller på olika sätt påverkar pankreascancer. Här är en lista på en del av dem:


Pancan.org – Pancreatic Cancer Action Network


Palema.org –  Patientförening för pankreas- (bukspottkörteln), lever/galla-, magsäck- eller matstrupcancer eller för dig som är anhörig/närstående.


Radiumhemmets forskningsfonder


SSMF.se – Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning


Cancerfonden.se


Organisationer som har varit involverade vid framtagande av standardiserat vårdförlopp för pankreascancer: • Svensk Förening för Bröstkirurgi (SFFB)

 • Svensk förening för psykosocial onkologi och rehabilitering (SWEDPOS)

 • Nationella gruppen för kontaktsjuksköterska och min vårdplan (KSSK och MVP)

 • Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) / Svensk Kirurgisk Förening

 • Patient-och närståenderådet, PNR-rådet, RCC Väst

 • Gastro-onkologiska föreningen sydöstra sjukvårdsregionen (GOSÖ)

 • Svensk Förening för Palliativ Medicin (SFPM)

 • Sjuksköterskor för palliativ omvårdnad (SFPO)

 • Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening

 • Svensk Kuratorsförening

 • Nationell arbetsgrupp för Cancerrehabilitering


Kontakta oss

Adress: Åsögatan 194, 11630 Stockholm
Email: kontakt@annelifonden.se
Telefon: 0739 – 25 69 67

Donationsuppgifter

Banköverföring: Handelsbanken 6118 – 809 607 018. Ange ditt namn som referens

Swish: 0739 25 69 67. Ange ANNELI som referens

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.