Hem

Om oss

  

100 % av donationerna till Annelifonden förmedlas till pankreascancerforskning på svenska universitet. Målsättningen med donationerna är att förbättra möjligheterna att forska kring bukspottkörtelcancer och på sätt kunna utveckla metoder för att upptäcka bukspottkörtelcancer så tidigt att den går att bota och att utveckla behandlingar vid icke botbar sjukdom så att symptomen lindras och tumörtillväxten stoppas.

  

Annelifonden startade 2020 av Annelis familj efter att vi upptäckte att det inte gick att skänka pengar till bukspottkörtelcancerforskning specifikt. Det gick att skänka till allmän cancerforskning, anhörigförening eller till specifika universitet men inte till detta specifika forskningsändamål. Därtill så förstod vi att de organisationer som har som syfte att samla in pengar behöll 14-17 procent själva till olika administrativa kostnader. Vi förstår att det måste finnas kostnader men med tanke på att svenskar skänkte 8,8 miljarder i välgörenhet 2018 så innebar det att 1,2-1,5 miljarder av bidragen går till administrativa kostnader.  


Vi håller våra administrationskostnader till noll kronor per år genom att vi har delat upp donationspengar och administrativa kostnader. Alla pengar som skänks till forskning ska gå till forskning. Om man sedan vill skänka pengar till vår verksamhet finns det ett speciellt konto för det.


Annelifonden drivs i dagsläget inte som en organisation för att hålla ned kostnaderna. Vi säkerställer att alla donerade pengar går till avsiktligt ändamål genom att ha ett granskningssystem som bygger på att flera går igenom våra banktransaktioner, varav minst en är auktoriserad revisor.

FORSKNING VI STÖDJER

  

Här nedanför är två exempel på forskningsteam som arbetar med bukspottkörtelcancer.

 

Team Naredi och Nilsson

Utredning och behandling av bukspottkörtelcancer är ett samarbete mellan SU och flera kliniker, fr.a. kirurgkliniken, onkologkliniken, radiologi och patologi. Nästintill hundra patienter opereras varje år.


Kliniska forskare bedriver experimentell forskning där några av de viktigaste projekten är: 1. Blodprover före, under och efter operation. 2. Cirkulerande cancerceller 3. Fritt cirkulerande DNA. 4. Specifika extracellulära vesikler (sk. exosomer).

Sahlgrenska universitetsjukhuset

 

Team Löhr

Forskning koncentrerar omkring bukspottkörteln: genetiska orsaker i pankreatit, autoimmun pankreatit, och kliniska studier i pankreascancer. Grundläggande forskning pågår på labbet (PaCaRes). Det har att göra med bindvävnadsreaktion i pankreascancer, stellate celler, och TGF som påverkar sensibilitet av cellgiftsterapi. De har även etablerad en ny 3D modell av pankreascancer innehållande båda tumörceller och stromaceller. 

Karolinska Institutet

Kontakta oss

Adress: Åsögatan 194, 11630 Stockholm
Email: kontakt@annelifonden.se
Telefon: 0739 – 25 69 67

Donationsuppgifter

Banköverföring: Handelsbanken 6118 – 809 607 018. Ange ditt namn som referens

Swish: 0739 25 69 67. Ange ANNELI som referens

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.