Pankreascancer

  

Bukspottkörtelcancer en av de dödligaste cancerformerna som också ger värst symtom. I Sverige dör varje år cirka 1500 personer i Bukspottkörtelcancer vilket nästan är lika många som insjuknar i denna cancerform. Hos fyra av fem personer upptäcks tumören så sent att det inte finns någon botande behandling och en majoritet av patienterna har ett svårt lidande med smärta, kraftig viktnedgång och gulsot.

  

Bukspottskörtelcancer eller pankreascancer är cancer i bukspottkörteln. Bukspottskörtelcancer uppstår när celler i bukspottkörteln, ett körtelorgan bakom magsäcken, börjar föröka sig utom kontroll och bildar en cellmassa. Dessa cancerceller har förmåga att invadera andra delar av kroppen och bilda så kallade metastaser. Detta gör bukspottskörtelcancer så dödlig genom att den sprids i kroppen utan att ge några större symptom i början.

Forskning i Sverige

  

Forskning kring bukspottkörtelcancer sker främst på Karolinska och Sahlgrenska men även på Akademiska, Lund, Umeå och Linköpings universitet.

  

Vi har samlat namnen på olika professorer och deras forskning.

Andra organisationer

  

I Sverige och internationellt finns det en mängd olika organisationer som arbetar med eller på olika sätt påverkar pankreascancer. Här är en lista på en del av dem

  

Pancan.org - Pancreatic Cancer Action Network Palema.org -  Patientförening för pankreas- (bukspottkörteln), lever/galla-, magsäck- eller matstrupcancer eller för dig som är anhörig/närstående. SSMF.se - Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning Cancerfonden.se