Om oss

Om oss


100 % av donationer till Annelifonden förmedlas till pankreascancerforskning på svenska universitet. Målsättningen med donationerna är att förbättra möjligheterna att forska kring bukspottkörtelcancer och på så sätt kunna utveckla metoder för att upptäcka bukspottkörtelcancer så tidigt att den går att bota och att utveckla behandlingar vid icke botbar sjukdom så att symtomen lindras och tumörtillväxten kan stoppas.

Annelifonden startade 2020 av Annelis familj efter att vi upptäckte att det inte gick att skänka pengar till bukspottkörtelcancerforskning specifikt. Det gick att skänka till allmän cancerforskning, anhörigförening, eller till specifika universitet men inte för detta specifika forskningsändamål. Dessutom så förstod vi att de organisationer som har som syfte att samla in pengar behöll 14-17 procent själva för att täcka olika administrativa kostnader. Vi förstår att det måste finnas kostnader men med tanke på att svenskar skänkte 8,8 miljarder i välgörenhet 2018 så innebär det att ca 1,2-1,5 miljarder går till administrativa kostnader.  

Vi håller våra administrationskostnader till noll kronor per år genom att vi har delat upp donationspengar och administrativa kostnader. Alla pengar som skänks till forskning ska gå till forskning. Om man sedan vill skänka pengar till vår verksamhet finns det ett speciellt konto för det.

Annelifonden drivs i dagsläget inte som en organisation för att hålla ned kostnaderna. Vi säkerställer att alla donerade pengar går till avsiktligt ändamål genom att ha ett granskningssystem som bygger på att flera går igenom våra banktransaktioner, varav minst en är auktoriserad revisor.


Läs mer om pancreascancer

VAD VI STRÄVAR EFTER

FINANISERA PANKREASCANSERFORSKNING

FINANISERA PANKREASCANSERFORSKNING

Vi donerar alla pengar vi får in varje år till svensk medicinsk forskning till de ledande universiteten, med fokus på Sverige.

INFORMERA OM SJUKDOMEN

INFORMERA OM SJUKDOMEN

Eftersom pankreascancer inte är bland de tio vanligaste cancerformerna i Sverige är det färre som vet tillräckligt om sjukdomen och hur man ska upptäcka den i tid. Eftersom det samtidigt är den fjärde mest dödliga cancerformer är detta väldigt viktigt.

UPPMUNTRA ANDRA ATT TA EFTER

UPPMUNTRA ANDRA ATT TA EFTER

Vi tror på att flera kan och borde starta liknade initiativ som Annelifonden. Om vi kan inspirera eller hjälpa någon på vägen så skulle vi vara väldigt kul.

Kontakta oss

Adress: Åsögatan 194, 11630 Stockholm
Email: kontakt@annelifonden.se
Telefon: 0739 – 25 69 67

Donationsuppgifter

Banköverföring: Handelsbanken 6118 – 809 607 018. Ange ditt namn som referens

Swish: 0739 25 69 67. Ange ANNELI som referens

Följ oss

Copyright © All Rights Reserved.